فیلم های صمد

این مجموعه شامل 12 فیلم از صمد آقا ( پرویز صیاد) است .

صمد در راه اژدها / صمد و فولاد زره دیو / صمد و سامی لیلا و لیلی / صمد و قالیچه سلیمان

اسرار گنج دره جنی / مظفر / شیر تو شیر / زنبورک

صمد آرتیست می شود / صمد در به در می شود / صمد خوشبخت می شود / صمد به مدرسه می رود

قیمت : 2700 تومان

در 3 DVD