ما رو باش رو چه درختی اسممون رو جا می‌ذاریم
ما رو باش
قسمی جز اون دو چشم نامسلمون كه نداریم
ما رو باش
به هواداری تو،
به هواداری تو شیشه میخوه رو با سنگ شكستیم نارفیق
سنگ و شیشه اگه دشمن
من و تو كه موندگاریم
ما رو باش
چشم خشكیده داره به ناودون كوچه حسادت می‌كنه
چشم خشكیده داره به ناودون كوچه حسادت می‌كنه
ما به این بغض سمج گفته بودیم ابر بهاریم
ما رو باش
غزل كوچه ما،
غزل كوچه ما قلندرای پیر و عاشق كه اینه
فكر تازه عاشق پیاده باش ما كه سواریم
ما رو باش اینا رو باش

 

حجم 316 کیلو بایت

رمز : www.p30send.mihanblog.com