بهمن مفید

زندگینامه بهمن مفید

متولد 1321 در تهران ، فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک. بازیگری در تئاتر را از کودکی آغاز کرد و در نمایشنامه هایی که پدر و برادرش کارگردانی می کردند، روی صحنه رفت. او بازیگری سینما را از سال 1348 و با فیلم « قیصر » ( مسعود کیمیایی ) آغاز کرد.

دیالوگ فوق العاده بهمن مفید در فیلم قیصر

«قصش درازه، من بودم، حاجی نصرت، رضا پونصد ،علی فرصت. آره و اینا خیلی بودیم، کریم آقامونم بود. کریم آق منگل بابا، میشناسیش. آره، از ما نه، از اونا آره، که بریم دوا خوری. تو نمیری، به موت قسم ما اصلا تو نخش نبودیم. آره، نه، گاز، دنده، دم هتل کوهپایه دربند اومدیم پایین. یکی چپ، یکی راست، یکی بالا، یکی پایین، عرق و آبجورو، رو تخت نشسته بودیم داشتیم می خوردیم. اولیو رفتیم بالا به سلامتی رفقا لول لول شدیم. دومی رو رفتیم بالا به سلامتی جمع پاتیل پاتیل شدیم. سومی رو، اومدیم بریم بالا، آ شیخ خلیل نامرد ساقی شد. گفت بریم بالا، مام رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی. تو نمیری به موت قسم خیلی تو لب شدم. این جیب نه، اون جیب نه، تو جیب ساعتی ضامن داراومد بیرون. رفتم اومدم دیدم کسی نیست همه خوابیدن. پریدم تو هتل. اومدم دم کوچه مهران بقل این نرقه فروشیه. اومدم پایین یه پسره هیکل میزونه، اینجوریه، زد تو سینم افتادم تو جوب. گفتم هتته. گفت عفت. یکی گذاشت تو گوشم. گفتم نامردا. دومیش زد از اولیش قایمتر زد. دست کردم تو جیبم که برم و بیام چشام باز کردم دیدم مریض خونه روسام. حالا ما به همه گفتیم زدیم شومام بگین زده. آره، خوبیت نداره، واردین

این مجموعه با ارزش شامل فیلم های زیر است :

پخمه/تلافی/توبه/جاهل و رقاصه
)خانواده سرکار غضنفر/جوجه فکلی/حسین آژدان/حق و نا حق
)والده آقا مصطفی/راز/ رضاهفت خط/زن
)رفاقت/زن یک شبه/ساحره/طوطی
)غرور و تعصب/غریب/ غلام زنگی/غول
)فریاد/فریادرس/کیفر/ مردهاو نامردها
)مرغ تخم طلا/خانم دلش موتور میخود/مشکی/معشوقه

قیمت : 7000 تومان

در 7 DVD