استاد جلیل شهناز

در این آلبوم بداهه نوازی بسیار زیبای استاد جلیل شهناز رو در شور و سه گاه به گوش جان می شنویم

ویدئوی استاد محمد رضا شجریان در مراسم نکوداشت جلیل شهناز :

استاد شجریان در مراسم نکوداشت استاد جلیل شهناز

منبع : دل زنده ها