امشب به بر من است آن مایه ی ناز

یارب تو کلید صبح در چاه انداز

ای روشنی، صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من غم دیده بساز

امشب شب مهتابه، حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می خوام

گویید فلانی آمده
آن یار جانی آمده
مست است هوشیارش کنید
خوابست بیدارش کنید

آمده حال تو احوال تو
 
سفید موی تو سیه خال تو
ببیند برود

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم رو می خوام


آنگه لب می، بوسد لبم لب وی
او مست و ز می، گردد و من مست  ز وی

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم رو می خوامماه غلام رخ زیبای تو             سرو کمر بسته بالای تو            ای حبیبم، ای عزیزم
مجمع دل‌های پریشان جمع، ای حبیب ای طبیبم     چین سر زلف چلیپای تو ای عزیزم

ای مه انور   لعل تو شکر
از همه بهتر    قند مکرر

قند مکرر لب خندان توست ای عزیزم
قند مکرر لب خندان توست ای عزیزم


 بانو مرضـیه (کنسرت فرانسه(

حجم: 2.5 مگابایت     

دانلود

منبع : وبلاگ ندای گلها