سحر که از کوه بلند، جام طلا سر می زنه
بیا بریم صحرا که دل، بهر خداش (صفاش*)  پر می زنه


بیا بریم جون کیجا، دنبال اون مرد جوون
تو دامن چین دار خود، پر بکنیم لاله و ریحون


مرغک زیبا، روی چـمن ها، می خـونه
نغمه ی شورش، کـرده دلـم را، دیـوونه
دفتر گل در مکتب بستان، بگشوده ست
بلبل از آنها ، درس وفـایی، می خوونه

ما همه اهل صفاییم، بنده ی خاص خداییم، چشمه مهر و وفاییم بانو دلکش


(ترانه قدیمی)     حجم: 4.2 مگابایت       دانلود

(اجرای کنسرت*)    حجم: 4.1 مگابایت       دانلودبا سپاس از : امیر پارسا مقدم - میلفورد